Pożyczki 10000 zł przez internet – w banku czy poza bankiem?

To u0142atwe, wystarczy posiadau0107 dobry BIK oraz KRD i bez problemu prawie dla kau017cdego znajdzie siu0119 oferta pou017cyczki 10 tys. zu0142 przez internet. Trudniej taku0105 umowu0119 jest zakou0144czyu0107 pozytywnie poniewau017c oprocentowanie pou017cyczek pozabankowych jest znacznie wyu017csze niu017c kredytu00f3w gotu00f3wkowych.

Kiedy warto brau0107 pozabankowe pou017cyczki przez internet?

Pozabankowe pou017cyczki przez internet warto brau0107 kiedy zaleu017cy nam przede wszystkim na braku koniecznou015bci wychodzenia z domu. To, u017ce su0105 one bez zau015bwiadczeu0144 o dochodach to na ogu00f3u0142 jest mit poniewau017c tak duu017ce kwoty na takich zasadach to raczej produkty pod zastaw samochodu lub nieruchomou015bci.

W banku tak samo jak w instytucjach pozabankowych przy tak duu017cych kwotach jak 10000 PLN liczy siu0119 przede wszystkim zdolnou015bu0107 kredytowa. Bez niej nikt nie ma szans i z punktu widzenia biznesu jest to jak najbardziej zrozumiau0142e. Istnieje wiele firm i pou015bredniku00f3w, ktu00f3rzy reklamuju0105 swoje oferty wu0142au015bnie, u017ce su0105 dla zadu0142uu017conych lub wru0119cz dla bezrobotnych ale niestety wiu0119kszou015bu0107 takich wniosku00f3w zostanie od razu odrzucona a firmie chodzi bardziej o pozyskanie danych osobowych takiego specyficznego klienta aby proponowau0107 mu produkty alternatywne.

Drobne zalegu0142ou015bci w BIK czy KRD na pewno nie stanu0105 na przeszkodzie w pozyskaniu 10000 zu0142 cau0142kowicie przez internet. Te drobne zalegu0142ou015bci to naprawdu0119 drobne pieniu0105dze w poru00f3wnaniu do wnioskowanej kwoty i dla BIK przyju0119to tolerancju0119 dla du0142ugu do 200 zu0142 przeterminowanego do 60 dni.

Jeu015bli mamy do wybory kredyt gotu00f3wkowy kontra pozabankowu0105 ofertu0119 przez internet i zdolnou015bu0107 kredytowa na to pozwala to zawsze lepiej wybrau0107 to pierwsze. Bu0119dzie taniej i czu0119sto nawet szybciej.

Dlaczego szybciej w banku? Wiele banku00f3w oferuje kredyty online dla swoich klientu00f3w tzn. takich osu00f3b, ktu00f3re posiadaju0105 juu017c u nich wu0142asne konto. Dziu0119ki temu potwierdzenie tou017csamou015bci nie jest konieczne, u017cadna rejestracja nie jest konieczna ani podpisywanie umowy, ktu00f3ru0105 firmy pozabankowe wysyu0142aju0105 kurierem do podpisu co znacznie wydu0142uu017ca czas oczekiwania na przelew. Przelew w 15 minut to teu017c mit bo zagu0142u0119biaju0105c siu0119 doku0142adnie w regulaminy czy prospekty firm pozabankowych w wiu0119kszou015bci w nich znajdziemy zapisy, u017ce czas 15 minutowy dotyczy jedynie czasu wykonania przelewu od czasu podju0119cia pozytywnej decyzji o przyznaniu pieniu0119dzy. Ta decyzja zapadnie dopiero po pierwsze po przekazaniu kompletu dokumentu00f3w oraz ich analizie przez pracownika firmy.

Przekazanie kompletu dokumentu00f3w do pozabankowej instytucji trwa z powodu koniecznou015bci dostarczenia umowy kurierem do domu klienta a pu00f3u017aniej na powru00f3t dostarczenia jej do firmy. Mou017ce to potrwau0107 nawet tydzieu0144. W banku korzystaju0105c z kredytu internetowego tzw. dostu0119pnego na klik takich procedur nie ma.

Warto wybrau0107 kwotu0119 10tys. PLN w pozabankowej firmie pou017cyczkowej jeu015bli nie mamy juu017c szansy na kredyt w banku wu0142au015bnie z powodu zu0142ego BIK-u. W banku nawet drobna zalegu0142ou015bu0107 cau0142kowicie eliminuje kredytobiorcu0119.

Ale to i tak naprawdu0119 siu0119 nie opu0142aca…

Pozabankowe firmy pou017cyczkowe przy kwotach duu017cych rzu0119du wu0142au015bnie 10000 zu0142 bardziej konkuruju0105 z bankami formu0105 reklamy niu017c faktycznu0105 wartou015bciu0105 oferty. Na ogu00f3u0142 spotyka siu0119 oferty mu00f3wiu0105ce o szybkim przelewie w 15 minut sugeruju0105c, u017ce klient ot tak po prostu usiu0105dzie przed komputerem i zaraz otrzyma pieniu0105dze na konto. Mu00f3wi siu0119 teu017c, u017ce jest u0142atwiej niu017c w banku albo nawet taniej. Istnieje wprawdzie paru0119 ofert pozabankowych poru00f3wnywalnych do banku00f3w ale to margines a jeu015bli klient bu0119dzie miau0142 problemy ze spu0142atu0105 i taka sytuacja bu0119dzie go kosztowau0107 znacznie wiu0119cej niu017c problem ze spu0142atu0105 wobec banku. Cena pozabankowych pou017cyczek potrafi naprawdu0119 zaboleu0107.

W sieci na znanych portalach jest wiele zmyu015blonych historii dlaczego warto brau0107 tak duu017ce kwoty wu0142au015bnie poza bankiem niu017c w banku. Su0105 to kryptoreklamy maju0105ce na celu zamydlenie oczu konsumentom. Z cau0142ego wieloletniego dou015bwiadczenia oraz statystyk wiemy, u017ce pozabankowe pou017cyczki opu0142acaju0105 siu0119 jeu015bli su0105 darmowe w promocyjnym okresie a klient ma gotowy plan na ich spu0142atu0119. Sugerowanie lepszej jakou015bci ofert pozabankowych dla wiu0119kszou015bci jest zu0142em. Naprawdu0119 tylko w sporadycznych przypadkach wybu00f3r taki mou017ce siu0119 opu0142aciu0107… ale i tak kau017cdu0105 pou017cyczku0119 naleu017cy spu0142aciu0107 a te 10tys. zu0142 to bardzo duu017ca kwota aby ryzykowau0107 naliczanie niebotycznych kosztu00f3w zwiu0105zanych z nieuchronnu0105 i natychmiastowu0105 twardu0105 windykacju0105 natychmiast w momencie pojawienia siu0119 problemu ze spu0142atu0105 rat.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.