Opinia archiwalna – PROFI CREDIT

W tym wpisie ujawniamy tajniki pozabankowej pożyczki ProfiCredit – potentata na rynkach środkowo-wschodniej Europy. Opisujemy wymagania, konieczne do spełnienia przed otrzymaniem pożyczki, a także sam proces wnioskowania o nią przez internet. Dokonujemy przeglądu produktów finansowych, wnikliwie analizując warunki pożyczek – czytaj dalej, aby poznać realny koszt kredytów, oferowanych przez przedstawicieli tej firmy i przekonać się, jak bardzo kosztowne może być obowiązkowe ubezpieczenie.

Profireal Group SE – międzynarodowy holding finansowy

Siedziba ProfiCredit Polska Spóła Akcyjna (zobacz prospekt informacyjny ProfiCredit, zobacz stronę www) jest zlokalizowana w mieście Bielsko-Biała. KRS: 0000518190, NIP: 5472151080, REGON: 24362401100000 – KRS nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że mamy do czynienia z obcym kapitałem – główny udziałowiec, Profireal Group SE (adres: Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, Holandia), jest zarejestrowany pod numerem identyfikacyjnym RSIN 818324958 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer). Na witrynie internetowej tej instytucji finansowej widnieje również informacja, że podmiot jest wpisany do rejestru przez Izbę Handlową, właściwą dla miasta Den Haag, pod numerem 34 28 02 36.

Profi Credit to tylko jedna z wielu spółek, należących do grupy Profireal – to konsorcjum działa z powodzeniem na czeskim, słowackim, bułgarskim i rosyjskim rynku. Zainteresowanych szczegółową strukturą grupy, odsyłamy do wizualizacji wzajemnych powiązań między podmiotami. Model biznesowy jest uniwersalny i opiera się na oferowaniu pożyczek osobom mającym trudności z uzyskaniem kredytu w banku. Świadczenie pozabankowych usług finansowych na terenie centralnej i wschodniej Europy okazuje się być bardzo dochodowym przedsięwzięciem. D*B*, właściciel 99% udziałów w Profireal Group, zajął w ubiegłym roku 8. lokatę w rankingu najbogatszych Czechów – jego firma wygenerowała zysk netto na poziomie 19,8 mln euro. (źródło – /archiwum/ publikacja Prague Post)

Oczekiwania wobec klienta i ocena zdolności kredytowej

Po upewnieniu się (jest na liście Faraon24 pozytywnie zweryfikowanych firm), że za adresem internetowym proficredit.p nie kryje się kolejna próba wyłudzania danych osobowych lub inna, anonimowa i podejrzana działalność, warto przybliżyć kwestię wymagań, stawianych przez pożyczkodawcę potencjalnemu klientowi. Osoba ubiegająca się o pożyczkę konsumencką powinna przygotować następujące dokumenty:

  • kopię dowodu osobistego,
  • oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości zarobków (w zależności od wnioskowanej kwoty)
  • dowolny rachunek za media
  • jeżeli oczekiwana suma pożyczki przekracza 6 tysięcy złotych, będzie potrzebny jeszcze aktualny wyciąg z konta bankowego

Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych, firma dokona oceny ryzyka kredytowego. Wypłaty są realizowane tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej, dlatego posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest niezbędne. W sytuacji, gdy konto bankowe stało się przedmiotem zajęcia przez komornika, Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, klient nie dysponuje alternatywą w postaci odebrania gotówki w punkcie obsługi.

Jak wnioskować przez internet?

Internetowy formularz, widoczny po wejściu na stronę, składa się z kilku pól, do których należy wprowadzić podstawowe dane kontaktowe. Obok umiejscowiono dwa suwaki – przy pomocy pierwszego z nich możliwe jest ustalenie oczekiwanej kwoty pożyczki, a drugi służy do określenia pożądanego okresu spłaty. Po wyrażeniu zgodny na przetwarzanie pozostawionych informacji, użytkownik otrzymuje zapewnienie, że w ciągu 24 godzin skontaktuje się z nim doradca finansowy.

ProfiCredit pozwala na przyspieszenie formalności poprzez wypełnienie wniosku przez internet; podane uprzednio informacje należy uzupełnić o: adres zamieszkania, numer PESEL, a także serię i numer dowodu osobistego. Konieczne będzie również określenie źródła dochodu (do wyboru są: umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, umowa o dzieło, umowa zlecenie i własna działalność gospodarcza. Emeryt i rencista będzie musiał dodatkowo odpowiedzieć na pytanie, czy ubezpieczycielem społecznym jest ZUS czy KRUS. Pracujący pożyczkobiorcy muszą podać NIP pracodawcy, okres zatrudnienia oraz wynagrodzenie netto. Przedmiotem zainteresowania firmy będą ponadto: forma zamieszkania, stan cywilny, ilość dzieci na utrzymaniu i łączna kwota rat, spłacanych w innych instytucjach finansowych. Pojawia się również pytanie o posiadanie zajęcia komorniczego.

Ostatni etap jest standardowy – składają się na niego: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, poświadczenie prawdziwości podanych informacji, a także upoważnienie Profi Credit Polska S.A. do wystąpienia do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z prośbą o ujawnienie informacji dotyczących wymagalnych, lecz niespłaconych zobowiązań.

Pożyczka na oświadczenie – do 4 000 zł

KWOTA

OKRES SPŁATY

DOCHODY

WIEK

Od 200 zł do 4 000 zł

Od 6 miesięcy do 48 miesięcy

Od 700 zł lub 800 zł netto

Od 18 lat

Pierwszy z opisywanych produktów finansowych jest przeznaczony dla najszerszej grupy klientów; warunki, konieczne do spełnienia, są najmniej restrykcyjne. Pomijając standardowe slogany, zapewniające o ograniczeniu do minimum formalności i przyspieszeniu procesu decyzyjnego, warto skoncentrować się na akceptowanych źródłach dochodu. Oprócz najbardziej pożądanej umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony, należą do nich również: umowa o dzieło i umowa-zlecenie. Osoba pełnoletnia, wykazująca minimalny dochód rzędu 800 zł netto, ma wszelkie dane ku temu, by jej wniosek został pomyślnie rozpatrzony. Próg dochodów dla emerytów i rencistów jest nieznacznie niższy i wynosi 700 zł netto. Przedsiębiorcy i rolnicy także mogą starać się o pożyczkę, jednak brakuje informacji co do konkretnych wymogów finansowych, które są im stawiane przez ProfiCredit.

Suma, o którą można wnioskować w tym trybie, nie może być mniejsza niż 200 zł – jednocześnie, nie może przekroczyć progu 4 000 zł. Pożyczkobiorca może ustalić długość okresu spłaty na minimum 6 miesięcy; spłata zobowiązania następuje w systemie ratalnym, a ich maksymalna ilość wynosi 48 comiesięcznych płatności.

Pożyczka na zaświadczenie – do 9 000 zł

KWOTA

OKRES SPŁATY

DOCHODY

WIEK

Od 2 000 zł do 9 000 zł

Od 12 miesięcy do 48 miesięcy

1200 zł netto

Minimum 30 lat

Kolejny z produktów jest adresowany do osób zameldowanych na terytorium Polski, które ukończyły 30. rok życia i otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż 1 200 zł netto. Identyczny próg znajduje zastosowanie w przypadku emerytów i rencistów. O ile pożyczka w wysokości do 4 000 zł była przyznawana na podstawie oświadczenia składanego przez klienta, o tyle w tym przypadku konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu. Udostępniony został wzór zaświadczenie o zatrudnieniu. Taki dokument pozostaje ważny przez 30 dni od daty wystawienia przez osobę upoważnioną przez pracodawcę do tego dokonywania tego rodzaju czynności. Oprócz tego, należy upoważnić ProfiCredit do potwierdzenia drogą telefoniczną informacji zawartych w formularzu.

Dostępna kwota pożyczki zawiera się w przedziale od 2 000 zł do 9 000 zł, przy czym wnioskując o sumę przekraczającą 6 000 zł, konieczne będzie przedstawienie wyciągu z konta w banku. Okres spłaty musi być nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy. ProfiCredit oferuje pożyczającym 3-miesięczny okres odroczenia spłaty – stanowi to pewną formę zabezpieczenia na wypadek przejściowych trudności finansowych.

Pożyczka premium – do 25 000 zł

KWOTA

OKRES SPŁATY

DOCHODY

WIEK

Od 9000 zł do 25 000 zł

Od 12 miesięcy do 36 miesięcy

1200 zł netto

Minimum 30 lat

Określenie premium, użyte w nazwie tego produktu, nie odnosi się do wymagań wobec pożyczkobiorcy – są identyczne z tymi, które obowiązują osoby ubiegające się o pożyczkę na zaświadczenie. Znacząca różnica dotyczy przedziału dostępnych kwot, który rozciąga się od 9 000 zł aż do 25 000 zł. Skróceniu uległ ponadto maksymalny okres spłaty – dostępne opcje zawierają się w przedziale od 12 miesięcy do 36 miesięcy. Modyfikacji nie uległ za to 3-miesięczny okres zawieszenia spłaty na życzenie klienta.

Pożyczka biznesowa – do 20 000 zł

Czwarty i ostatni z opisywanych produktów finansowych jest skierowany do klienta biznesowego. Udzielenie pożyczki jest jednak obwarowane szeregiem restrykcji: wiek pożyczkobiorcy musi zawierać się w przedziale od 23 lat do 75 lat, a działalność gospodarcza musi być prowadzona od co najmniej 3 miesięcy. Wartość pożyczki to minimum 8 000 zł; górny limit ustalono na 20 000 zł. Termin spłaty to nie mniej niż 18 miesięcy, ale nie więcej niż 30 miesięcy – nie ulega wątpliwości, że ta pożyczka może być traktowana jedynie jako doraźne, krótkoterminowe rozwiązanie. Pożyczkodawca nie ma preferencji co do formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym, a także dopuszcza możliwość obliczenia zdolności kredytowej na podstawie przychodu, a nie dochodu netto, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych produktów. ProfiCredit nie widzi również przeciwwskazań, by wnioskujący powołał się na poręczyciela.

Zestawienie realnych kosztów

Przymusowe ubezpieczenie sprawia, że pożyczanie pieniędzy od ProfiCredit staje się bardzo drogim rozwiązaniem. Dla opłacalności pożyczki (z perspektywy konsumenta) niebagatelne znaczenie mają również dodatkowe koszty, czyli opłata przygotowawcza i wynagrodzenie umowne. O ile ubezpieczenie i opłata manipulacyjna są wliczane do kredytowanej kwoty, o tyle wynagrodzenie umowne klient pokrywa z własnej kieszeni. Z uwagi na wysokość wspomnianych opłat, roczna stopa oprocentowania (relatywnie wysoka – około 10%) okazuje się być zupełnie niemiarodajna w kwestii faktycznych kosztów pożyczki. W tej sytuacji, z pomocą przychodzi wskaźnik RRSO, który uwzględnia wszystkie koszty około-pożyczkowe. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania przyjmuje astronomiczne wartości – od 88,04%, przez 96,17% aż po 112,17%.

PRODUKT

KWOTA

OPŁATY

KWOTA DO SPŁATY

RATA

RRSO

Pożyczka na oświadczenie

4000 zł

9104 zł

13104 zł

273 zł

112,17%

Pożyczka na zaświadczenie

9000 zł

17832 zł

26832 zł

559 zł

96,17%

Pożyczka premium

25000 zł

32384 zł

57384 zł

1594 zł*

88,04%

*Maksymalna możliwa liczba rat dla tej pożyczki wynosi 36. Dla pozostałych produktów – 48 rat.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po zapoznaniu się z powyższą tabelą, to fakt, że opłaty znacznie przewyższają całkowitą kwotę kredytu. Dla pożyczki na oświadczenie w wysokości 4 000 zł, wyniosą one 9 104 zł; dla pożyczki na zaświadczenie w kwocie 9 000 zł – już 17832 zł; a w przypadku pożyczki premium, czyli maksymalnie 25 000 zł, koszty kumulują się aż do 32 384 zł. Tak bardzo wyśrubowane koszty około-pożyczkowe powodują, że uregulowanie należności będzie wiązało się z wielkimi nakładami finansowymi. Przy skorzystaniu z pierwszej opcji, miesięczna rata będzie wynosić 273 zł – oznacza to, że w ciągu 4 lat pożyczający wpłaci do kasy ProfiCredit aż 13 104 zł. Warto przy tym pamiętać, że bazowa kwota pożyczki wynosi jedynie 4 000 zł. Przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu, można otrzymać 9 000 zł – nie sposób jednak poważnie traktować sloganów o korzystnych warunkach, gdy trzeba oddać blisko trzykrotnie większą sumę, czyli 26 832 zł w miesięcznych ratach po 559 zł. Oferta z kategorii premium rzeczywiście nie jest na każdą kieszeń – na konto ProfiCredit co miesiąc musi trafiać rata, wynosząca 1594 zł. Uruchomienie wypłaty maksymalnych środków (25 000 zł) wiąże się z tym, że w przeciągu trzech lat, czyli w okresie obowiązywania umowy, pożyczający odda aż 57 384 zł.

Składkowe kwoty spłaty - wykres
Składkowe kwoty spłaty – wykres

Powyższy wykres ilustruje udział poszczególnych kwot w ostatecznej sumie, którą będzie musiał spłacać klient. Przykładowo – dostając „do ręki” 4 000 zł, pożyczkobiorca zaciąga zobowiązanie na znacznie wyższą kwotę, dokładnie 12 256 zł. Ta drastyczna różnica ma swoje źródło w jednym z zapisów umowy, który zakłada, że opłata przygotowawcza i koszty ubezpieczenia są kredytowane. Zdrowy rozsądek podpowiada, że sytuacja, w której klient otrzymuje do dyspozycji ledwie 1/3 udzielonej pożyczki jest co najmniej podejrzana. Koszty obowiązkowego ubezpieczenia (57,21% całkowitej kredytowanej kwoty) są bardzo wygórowane – blisko dwukrotnie większe od wnioskowanej sumy, która stanowi zaledwie 30,53% spłacanego zobowiązania. Kredytowanie obejmuje również tzw. opłatę przygotowawczą, której udział w totalnym zadłużeniu wynosi 5,79%. Prowizja to 6,47% długu, który musi zostać zwrócony w ciągu 48 miesięcy.

Na stronie internetowej ProfiCredit nie zamieszczono precyzyjnych informacji, pozwalających ustalić kto jest ubezpieczycielem – podkreślono za to wielokrotnie, że ubezpieczenie jest obowiązkowe. Z uwagi na procentowy udział kosztów ubezpieczenia w końcowej kwocie zobowiązania, taka wiedza powinna być ogólnodostępna – potencjalny klient ma prawo wiedzieć, czy podpisuje polisę z jednym podmiotów, działających w ramach Profireal Group SE, czy też z zewnętrzną instytucją. Przyjęcie modelu działania, polegającego na zarabianiu nie tylko na opłatach i oprocentowaniu, ale przede wszystkim – na powiązanych z kredytem składkach ubezpieczeniowych, znacząco podniosłoby rentowność całego przedsięwzięcia. Warto zatem przyjrzeć się ogólnodostępnym raportom, do których publikowania opisywana spółka jest zmuszona literą prawa.

Skala przedsięwzięcia

Blisko ćwierć miliarda złotych przychodów to imponujący wynik – jednak nie od dziś wiadomo, że inwestowanie w działalność polegającą na pożyczaniu pieniędzy wiąże się z wysoką stopą zwrotu. W 2010 i 2011 roku firma wykazała straty, jednak w kolejnych latach (2012 i 2013) przynosiła pokaźne zyski – odpowiednio 27,7 mln złotych i 63,6 mln złotych.

Zyski - wykres
Zyski – wykres

W przekroju lat 2010-2013 wyraźnie zaznacza się wzrostowa tendencja w kategorii ilości udzielanych pożyczek. W ciągu 4 lat, ich liczba wzrosła ponad trzykrotnie (z 14 105 w 2010 roku do 47 527 w roku 2013), co świadczy o tym, że pozycja firmy na rynku pozabankowych pożyczek konsumenckich wyraźnie się umocniła. ProfiCredit w każdym kolejnym roku udziela około 10 000 pożyczek więcej, niż miało to miejsce w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Pożyczki - wykres
Pożyczki – wykres

Źródło: ProfiCredit Polska S.A. – Raport roczny 2013 rok

Firma zatrudnia ponad 2000 mobilnych doradców finansowych, którzy tworzą rozbudowaną strukturę sprzedażową, obejmującą niemal całe terytorium Polski. ProfiCredit posiada ponad 90 stacjonarnych punktów obsługi klienta, a także prowadzi program placówek partnerskich, który pozwala na dalsze poszerzanie sieci sprzedaży. Aby zlokalizować najbliższą placówkę, wystarczy skorzystać z interaktywnej mapy.

Podsumowanie

W świetle przeanalizowanych danych, oferta ProfiCredit prezentuje się drogo z perspektywy pożyczkobiorcy ale w porównaniu do konkurencji, trzeba przyznać, że jest znacznie lepiej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania waha się od 88,04% do 112,17% – przy trzyletnim lub czteroletnim okresie spłaty. Jak się okazało, odpowiedzialności za taki stan rzeczy nie ponosi nominalne oprocentowanie, lecz dodatkowe koszty. Wysokość prowizji (wliczając opłatę przygotowawczą) sięga nawet 13% końcowej kwoty kredytu. Na tym nie koniec – duże rozmiary osiąga łączna suma składek przymusowego ubezpieczenia. W rozpatrywanym, reprezentatywnym przykładzie (pożyczka w wysokości 4 000 zł) koszty ubezpieczenia blisko dwukrotnie przewyższały środki, wypłacone przez pożyczkodawcę. Liczby stanowią fakty – pożyczając przykładowe 4 000 zł, w ciągu 4 lat spłaca się aż 13 104 zł. Ta kalkulacja czarno na białym pokazuje, że opisywana instytucja finansowa przeznaczona jest szczególnie dla osób z trudną sytuacją, które nie mają szans na otrzymanie kredytu w banku. Sumaryczne zestawienie kosztów dobitnie świadczy o tym, że ProfiCredit każe sobie dużo płacić za udostępnione środki finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.