ViaSMS wespół z Cashalot przez Affizzy – niby tylko 1500 zł za darmo lecz przyznawalność jest dość wysoka ale za niska aby pozostać na szczycie rankingu

ViaSMS oferuje do 4000 zu0142 ale do tego trzeba byu0107 juu017c stau0142ym klientem a tego nigdy nie polecam bo lepiej jak juu017c naprawdu0119 trzeba i nie ma innego wyju015bcia to bierze siu0119 darmowu0105 pou017cyczku0119 i nigdy wiu0119cej do tej firmy nie wraca a kau017cda ewentualna kolejna pou017cyczka powinna byu0107 brana w innej, nie powiu0105zanej, firmie u2013 by znu00f3w byu0142a bezpu0142atna u2013 nazywa siu0119 to MultiPou017cyczka (duu017co o tym pisau0142em wczeu015bniej).

RRSO dla kolejnej pou017cyczki jest w okolicach 1448% co nie jest wysokim poziomem w relacji do konkurencji a najniu017cszy poziom, ktu00f3ry udau0142o mi siu0119 ustaliu0107 to 1334% i dotyczy ono przyku0142adu reprezentatywnego. Sam prospekt wu0142au015bnie zmieniam, dla pierwszej pou017cyczki dla nowego klienta byu0142o to 0.04% a aktualnie jest to 0.01%, zmiana o dwie setne punktu procentowego a wynika to nie wiadomo z czego ale nie ma to wiu0119kszego znaczenia przy tak niskich poziomach, dodam, u017ce przy gu0142u00f3wnej liu015bcie poziom ten miau0142 wartou015bu0107 0.03% (oryginalny zapis, bu0142u0119dny zapis, to u201e0,03%u201d u2013 sposobem zapisu liczb teu017c siu0119 zajmu0119 w najbliu017cszym czasie). Co jeszcze siu0119 zmienia? Zmienia siu0119 kwota pierwszej pou017cyczki z 500 PLN na 1500 PLN, brak szybkich aktualizacji spowodowany byu0142 duu017cu0105 ilou015bciu0105 innych zaju0119u0107 ze szczegu00f3lnym uwzglu0119dnieniem mojego podstawowego zaju0119cia (teraz nieco nadrobiu0142em i fizyka nie zajmuje mi juu017c tak wiele czasu). Zmieniaju0105 siu0119 ru00f3wnieu017c wideu0142ki dostu0119pnych kwot maksymalnych, wczeu015bniej byu0142 to przedziau0142 od 100 do 3000 zu0142, aktualnie gu00f3rne wideu0142ki zwiu0119kszyu0142y siu0119 do 4000 zu0142. Dodam, u017ce w podstawowym zestawieniu byu0142a kolejna niespu00f3jnou015bu0107 bo podane przedziau0142y zamykau0142y siu0119 poziomem 3000 zu0142 a w szczegu00f3u0142owym prospekcie byu0142o to 2000 zu0142. Okres na jaki mou017cna pou017cyczyu0107 nie ulega zmianie i pozostaje nadal to 30 dni (min. 7 dni, w zestawieniu i w prospekcie byu0142o bu0142u0119dnie, u017ce od 1 dnia) co dotyczy zaru00f3wno nowych jak i starych klientu00f3w.

Nie dla zadu0142uu017conych! Zadu0142uu017ceniem w BIK nie ma siu0119 co au017c tak martwiu0107 (chyba, u017ce jest ono przeterminowane o 90 dni), niestety ujawnione zadu0142uu017cenie w ktu00f3rymu015b z rejestru00f3w du0142uu017cniku00f3w naleu017cu0105cym do grupy BIG (Biura Informacji Gospodarczej) czyli KRD, ERIF, BIG Infomonitor u2013 cau0142kowicie eliminuju0105 z mou017cliwou015bci otrzymania pou017cyczki. To bardzo dobrze poniewau017c osoby reguluju0105ce swoich poprzednich zobowiu0105zau0144 nie powinny mieu0107 mou017cliwou015bci zaciu0105gania nowych u2013 dziau0142a tu doku0142adnie ta sama zasada co przy uzaleu017cnieniach u2013 alkoholikom, narkomanom (chou0107 te dwa pierwsze to jedno i to samo) czy hazardzistom nie mou017cna ufau0107 i szczegu00f3lnie jeu015bli chodzi o pieniu0105dze.

Nadal pou017cyczymy na dowu00f3d osobisty bez okazywania zau015bwiadczeu0144, tylko w wyju0105tkowych przypadkach potrzebna bu0119dzie dodatkowa weryfikacja telefoniczna lub przekazanie wyciu0105gu z konta z ostatnich 3 miesiu0119cy u2013 wszystko zaleu017cy od analityka zajmuju0105cego siu0119 wnioskiem oraz na pewno od wybranej firmy, ktu00f3ra udzieli pou017cyczki u2013 tak, teraz za pou015brednictwem ViaSMS sku0142adamy wniosek nie do jednej firmy ale wybieramy sobie jednu0105 ze wspu00f3u0142pracuju0105cych z Affizzy Sp. z o.o. (KRS: 0000563548, NIP: 5223032413, REGON: 36182330200000)- tak u2013 teraz jest to pou015brednictwo. Chwilu00f3wka ViaSMS mou017ce byu0107 udzielona zaru00f3wno przez firmu0119 VIA SMS Sp. z o.o. jak i przez firmu0119 Cashalot Sp. z o.o. (swoju0105 drogu0105 jedna z moich ulubionych nazw u2013 u201ekaszalotu201d u2013 czyli potocznie brzydka dziewczyna).

Szybka chwilu00f3wka Cashalot generalnie ma identyczne parametry, poza cenu0105 czyli RRSO, co ViaSMS z tym, u017ce przedu0142uu017cenie przez ViaSMS jest mou017cliwe tylko poprzez refinansowanie przez Cashalot. Cena okreu015blana przez RRSO dla Cashalot to aktualnie minimum 309% w skali roku, z poczu0105tku byu0142a to pou017cyczka bezpu0142atna, teraz jest pu0142atna u2013 efekt nowou015bci wykasowany a sam prospekt zostau0142 zaktualizowany.

Ze zmian mniej istotnych dla klienta warto wspomnieu0107 zmianu0119 jednej osoby w zarzu0105dzie, zamiast osoby G*K* jest teraz A*Z* oraz zaktualizowany adres firmy, wczeu015bniejszy al. Jana Pawu0142a II 80, 00-175 Warszawa zmienia siu0119 na Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa.

Podsumowanie

Chwilu00f3wka online ViaSMS wespu00f3u0142 z szybku0105 chwilu00f3wku0105 Cashalot poprzez Affizzy nadal kuszu0105 swoju0105 darmowou015bciu0105, wysoku0105 przyznawalnou015bciu0105 i mou017cliwou015bciu0105 refinansowania tej pierwszej w tej drugiej. Zestawienie Faraon24 zostau0142o wu0142au015bnie uaktualnione o najwau017cniejsze dane dotyczu0105ce oprocentowania RRSO, dostu0119pnej kwoty. Obydwie dostu0119pne su0105 przez internet za darmo ale kwoty pierwszych bezpu0142atnych pou017cyczek su0105 stosunkowe mau0142e w poru00f3wnaniu do coraz wiu0119kszej ilou015bci konkurencyjnych firm u2013 1500 zu0142 na 30 dni to zbyt mau0142o aby ViaSMS cieszyu0142a siu0119 przyznawalnou015bciu0105 na poziomie pozwalaju0105cym byu0107 na szczycie rankingu. Pozycje rankingu zostau0142y wu0142au015bnie uaktualnione, nastu0119pne aktualizacje w trakcie realizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.